Bestyrelsen i andelsboligforeningen Østerhøj:

I 2019 består bestyrelsen af følgende:
- formand Jørgen Roed, Østervej 4 tlf. 28 69 82 87 mail:
- næstformand Britta Krogh Pedersen, Østervej 16
- kasserer Elisabeth Frohnert Sørensen, Østervej 28
- sekretær Martin Groos Korsgaard, Østervej 8
- bestyrelsesmedlem Ingolf M. Nielsen, Østervej 10
- første suppleant Karen Trankjær, Østervej 22
- anden suppleant Gzim Rama, Østervek 26

Du er velkommen til at kontakte formanden, hvis du har spørgsmål vedrørende foreningen.