< Tilbage

Nye affaldscontainere og ny sortering18-11-2019 - 10:45

Ny sortering er begyndt. 

De nye affaldsciontainere er nu kommet på plads. Hver husstand har nu fået udleveret spand og plastikposer til køkkenaffaldet. Der er også uddelt en vejledning til hvordan, der skal sorteres. Det betyder, at vi fra nu af må benytte containeren til køkkenaffald. 

De øvrige containere med papir, glas, metal og plast ændres der ikke ved.

Ny tømmedag: Fredag

< Tilbage